Didžiųjų IT bendrovių dėka startuoja e-pamokos mokiniams "IT KITAIP"

Didžiosios šalies IT bei finansų bendrovės susivienijo į „Tech City Vilnius“ tam, kad galėtų bendradarbiauti skatindamos šalies jaunimą labiau domėtis technologijų mokslais, teikti pagalbą ir konsultacijas pradedantiems technologijų verslams, skatintų šalies IT srities profesionalus nuolat tobulėti, taip stiprinant visos Lietuvos konkurencingumą technologijų srityje.

PRELIMINARUS E-PAMOKŲ "IT KITAIP" TVARKARAŠTIS:

  • SAUSIS: Įvadinė pamoka / tinklai ir internetas (15 d. 11 val. teorinė ir 22 d. 17 val. praktinė pamoka);
  • VASARIS: Programavimas (12 d. 11 val. teorinė ir 19 d. 17 val. praktinė pamoka);
  • KOVAS: Operacinės sistemos ir mobilieji įrenginiai (12 d. 11 val. teorinė ir 19 d. 17 val. praktinė pamoka);
  • BALANDIS: Dizainas (16 d. 11 val. teorinė ir 23 d. 17 val. praktinė pamoka);
  • GEGUŽĖ: Projektų valdymas / baigiamoji pamoka (14 d. 11 val. teorinė ir 21 d. 17 val. praktinė pamoka).

Saugesnė interneto aplinka

Kodo karta: pirmiau išmoksta programuoti, nei skaityti

Ang­li­jos mo­ky­klo­se ne­tru­kus pra­si­dės di­de­lis eks­pe­ri­men­tas: kom­piu­te­rių mok­slai bus pri­jung­ti prie ki­tų tri­jų es­mi­nių da­ly­kų vai­kams jau nuo 5 me­tų am­žiaus, skaityti toliau...